Čestina pro cizince / Czech for foreigners / Tschechisch für Ausländer
Vstupní test
Které slovo sem nepatří?
1. číšnice - učebnice - úřednice - kadeřnice
    (povolání)
2. okurka - rajče - jahoda - mrkev
    (zelenina)
3. třináct - třicet - tři - třičtvrtě
    (číslovka)
4. my - jejich - mi - jemu
    (osobní zájmeno)
5. stroj - stůj - pojď - piš
    (rozkaz)
Vyber správnou variantu! (jen 1 je správná)
11. V .......... jsem ještě nikdy nebyla.
   
12. Půjčíš mi, prosím, .......... korun?
   
13. Byl byste tak laskav a .......... byste mi?
   
14. Smím to .......... tebe zaplatit?
   
15. Petr musí víc sportovat, .......... nebyl tlustý.
   
Co je na obrázku? (víc správných odpovědí)
6.   Hund - dog  
7.   Stuhl - chair  
8.   Bleistift - pencil  
9.   Mantel - coat  
10.   Bier - beer  
Reagujte vhodně!
16. Jak se máte?
   
17. Kde se sejdeme?
   
18. Jste ženatý?
   
19. Smím otevřít okno?
   
20. Co vás bolí?
   
Zajímavé odkazy: Informace o ČR // Knihkupectví LUXOR // Noviny a časopisy // Rádio ČR